برگزیده ها
1401/9/15 سه‌شنبه
شماره صندلی
دریافت شماره صندلی امتحانات نیمسال اول 1402-1401

.


1- جهت دریافت شماره صندلی بر روی لینک دریافت کلیک نمایید.
2- فایل دریافت شده به صورت اکسل می باشد با استفاده از کلیدهای ترکیبی Ctrl +F می توانید پنجره جستجو را باز نموده و  شماره دانشجویی را وارد نمایید تا شماره صندلی خود را مشاهده نمایید. 
3- راهنمای شماره صندلی ها در پایین همین صفحه قرار دارد.

شماره صندلی آزمون ها
ردیف روز امتحان فایل اکسل فایل PDF
1 شنبه 1401/09/19 دریافت شماره صندلی دریافت شماره صندلی
2 یکشنبه 1401/09/20

دریافت شماره صندلی

دریافت شماره صندلی
3 دوشنبه 1401/09/21 دریافت شماره صندلی دریافت شماره صندلی
4 سه شنبه 1401/09/22 دریافت شماره صندلی دریافت شماره صندلی
5 چهارشنبه 1401/09/23 دریافت شماره صندلی دریافت شماره صندلی
6 شنبه 1401/09/26 دریافت شماره صندلی دریافت شماره صندلی
7 یکشنبه 1401/09/27 دریافت شماره صندلی دریافت شماره صندلی
8 دوشنبه 1401/09/28 دریافت شماره صندلی دریافت شماره صندلی
9 سه شنبه 1401/09/29 دریافت شماره صندلی دریافت شماره صندلی
10 چهارشنبه 1401/09/30 دریافت شماره صندلی دریافت شماره صندلی
11 شنبه 1401/10/03 دریافت شماره صندلی دریافت شماره صندلی
12 یکشنبه 1401/10/04 دریافت شماره صندلی دریافت شماره صندلی
13 دوشنبه 1401/10/05 دریافت شماره صندلی دریافت شماره صندلی
14 چهارشنبه 1401/10/07 دریافت شماره صندلی دریافت شماره صندلی
15 شنبه 1401/10/10 دریافت شماره صندلی دریافت شماره صندلی
16 دوشنبه 1401/10/12 دریافت شماره صندلی دریافت شماره صندلی
17 سه شنبه 1401/10/13 دریافت شماره صندلی دریافت شماره صندلی
18 چهارشنبه 1401/10/14 دریافت شماره صندلی دریافت شماره صندلی
19 شنبه 1401/10/17 دریافت شماره صندلی دریافت شماره صندلی 
راهنمای شماره صندلی
ساختمان کلاس از شماره تا شماره
ساختمان اداري بخش اساتید سالن آزمون مکانيزه 1 50
ساختمان اداري بخش اساتید سالن آزمون کتبي  51 78
ساختمان اداري طبقه همکف کلاس 6 79 98
ساختمان اداري طبقه اول آتلیه معماری 99 118

 

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر